en

SÅ EFFEKTIVISERAR VI VÅRA KUNDERS VARDAG

Våra molnbaserade systemlösningar utvecklas alltid i nära samarbete med näringslivet, som ställer krav på både användarvänlighet och att de kan skräddarsys efter olika affärsverksamheter och yrkesroller. Vår idé är också att kunna integrera egna och externa system för att bibehålla information, dokumentation och spårbarhet genom hela förvaltningen.

Drift och underhåll

AV MAINTENANCE

Energi-
uppföljning

AV ENERGY

Projekt-
uppföljning

AV MAINTENANCE


Utvecklings-
projekt

av core
Systemplattformen för framtidens proptech-system

SÅ EFFEKTIVISERAR VI VÅRA KUNDERS VARDAG

Våra molnbaserade systemlösningar utvecklas alltid i nära samarbete med näringslivet, som ställer krav på både användarvänlighet och att de kan skräddarsys efter olika affärsverksamheter och yrkesroller. Vår idé är också att kunna integrera egna och externa system för att bibehålla information, dokumentation och spårbarhet genom hela förvaltningen.