en

DRIFT OCH UNDERHÅLL

V3i – DET OPTIMALA UNDERHÅLLSSYSTEMET

Avectors fastighetssystem för drift och underhåll V3i är särskilt anpassade för de underhållsansvarigas verklighet. Det är webbaserade system som har genomtänkta och kompletta lösningar för att optimera underhållet. De underhållsansvariga får total överblick och därmed full kontroll. Det dagliga arbetet blir lättare och mycket mer effektivt när användbarhet och ekonomi är i fokus. Kombinera systemen med Planeringsverktyget och appen AV Mobile och medarbetarna ute på fältet får dessutom ett ypperligt verktyg för att lösa sina arbetsuppgifter. V3i är ett fastighetssystem och hanterar alla steg i fastighetens drift- och underhållsplan från underhållsplanering till det faktiska utförandet och uppföljningen.

Avector drift och underhåll
V3i fastighetssystem

V3i FASTIGHET

V3i Fastighet är ett ett fastighetssystem med fokus på drift och underhåll, som ger full kontroll över fastigheter och installationer, deras status och beräknade livslängd. Servicetiden blir kortare och antalet ofrivilliga driftstopp minimeras tack vare att alla felanmälningar, åtgärds- och förbättringsförslag samlas på ett ställe. Det webbaserade systemet gör att allt från felanmälan till mätaravläsningar och statusbesiktningar kan skötas från valfri enhet. Övriga användare kan också mata in uppgifter, till exempel maskinoperatörer. Efter varje arbete skapas rapporter automatiskt.

 

SYSTEMET TILLHANDAHÅLLER:

 • God överblick över alla fastigheter och objekt med tillhörande dokument, ritningar, avtal, statistik, aktuella flödesscheman och annan viktig information.
 • Smidig orderhantering för att planera arbete på kort och lång sikt.
 • Dokumentation och påminnelser kring alla typer av besiktningar, underhåll och garantitider.
 • Uppföljning av all orderhantering med rapporter där mål och krav kan specificeras i förväg.
 • Överblick över brandskyddsarbetet med utbildning, övningar och tillsyn av brandutrustning.

 

Läs mer om hur vi strukturerade och effektiviserade Volvo Group Real Estate här.

V3i BOSTAD

V3i Bostad är ett tillägg till V3i Fastighet som ger total överblick, både över lägenheternas status och all fastighetsknuten utrustning i till exempel trapphus, tvättstuga, garage, lekplatser med mera. Systemet gör att allt från mätaravläsningar till felanmälningar kan skötas från valfri enhet. Full kontroll över status och historik på samtliga objekt, liksom över planerat underhåll på kort och lång sikt, ger bättre beslutsunderlag och effektivare budgetarbete.

 

SYSTEMET TILLHANDAHÅLLER:

 • Komplett och detaljerat register av både allmänna objekt och alla som rör enskilda lägenheter och hyresgäster.
 • Användarvänligt webbprotokoll för överskådlig dokumentation inför besiktningar.
 • Besiktningsverktyg för effektiva lägenhetsbesiktningar vid exempelvis avflyttning
 • Påminnelser när det är dags för förebyggande underhåll, myndighetsbesiktningar och garantitider.
V3i bostad
V3i tillverkande industri

V3i TILLVERKANDE INDUSTRI

V3i till tillverkande industri ger utöver de fördelar som övriga V3i Fastighet har även effektiva verktyg för att genomföra energibesparingar samt organisera/effektivisera den dagliga verksamheten. Genom att effektivisera arbetsprocesserna uppnår man en större kontroll och bättre planering. Eftersom V3i är helt webbaserat så skapar man en transparent lösning som är lättillgängligt för alla och inga dyra och komplexa uppstarter.

 

SYSTEMET TILLHANDAHÅLLER:

 • Skapar god överblick över reservdelar och materiel genom enkel lagerhantering
 • Tydliga och överskådliga objektskort med beskrivning av verktyg
 • Överskådlig serviceöversikt och skottuppföljning för beräkning av nästa service
 • Enkel mätvärdesinsamling för förbrukningsmätare
 • Elektronisk signering av arbetsorder för att säkerställa hög spårbarhet av vem som har gjort vad.

PLANERINGSVERKTYG ÄR PLANERARENS VERKTYG

För att ytterligare förenkla arbetet med planering av kommande arbeten finns det ett smidigt planeringsverktyg i V3i fastighetssystem som effektiviserar arbetet och sparar administrativ tid. Den som skall planera arbetena får en tydlig överblick över vilka arbete som finns samt kan enkelt planera ut dessa genom att dra ut arbetena till någon lämplig utförares kalender antingen på en bestämd tidpunkt eller som en heldagsaktivitet. När utföraren har slutfört sitt arbete kan man enkelt säkerställa att tillräcklig information om både nedlagd tid och material erhållits. Genom att utförarna återrapporterar all sin tid erhålls samtidigt en smidig tidrapportering.

 

I Planeringsverktyget finns det även enkla verktyg för att administrera både det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet och elsäkerhetsarbetet.

 

Läs mer om hur vi effektiviserade arbetsplaneringen, hanteringen av arbetsorder samt intern administrativ för Coor.

Mobilbaserat fastighetssystem

AV MOBILE ÄR UTFÖRARENS VERKTYG

Appen AV Mobile ger medarbetare på fältet direkt tillgång till underhållssystemets databas. De kan hämta aktuell information och nya tillsynsordrar, ändra underlag och uppdatera objektsinformation och registrera nya objekt. Oförutsedda händelser hanteras smidigt med felanmälningar. Efter avslutat uppdrag återrapporterar medarbetaren enkelt med signatur och uppgift om tidsåtgång och förbrukning.

 

Med V3i tar ni ett helhetsgrepp om ert underhållsarbete allt ifrån den utförande teknikern till planeraren och förvaltare och möjliggör att effektivisera ert arbete.

 

Läs mera om hur vi kan hjälpa er med att uppnå era mål under Våra tjänster.

INTRESSERAD? VI KONTAKTAR DIG!

Tack för ditt besök, har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? 

Tveka inte att höra av dig så återkommer vi. 

Boka konsultationRing mig


REFERENSER

Här hittar du några av våra referensprojekt att titta närmare på.

Nolato
Volvo Group Real Estate
Coor