en

OM OSS

 

Avector är ett innovativt teknikföretag som är specialiserat på kundanpassade drift- och underhållssystem samt tjänster inom inventering, projektering och upphandling. Vi hjälper våra kunder att öka kunskapen om sina verksamheter – för bättre kontroll och ökad lönsamhet. Tack vare lång erfarenhet i branschen är våra konsulter och systemutvecklare väl insatta i vad fastighetsskötsel faktiskt handlar om. AB Volvo, Nolato, Bring, Nowaste Logistics och Continental Bakeries är exempel på företag som anlitar oss.

 

Bolaget bildades år 2011 men har sina rötter i AirSon som startade på 1980-talet och var inriktat på VVS-tjänster. Vi var först på marknaden med att utveckla webbaserade system för facility management och har genom åren byggt upp ett brett nätverk av skickliga samarbetspartners inom olika områden. Vårt mål är att ständigt vidareutveckla och förbättra system och tjänster. Vårt signum är effektivitet, flexibilitet och lyhördhet.

Om Avector

Avector AB kvalitetscertifierade

Avector är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifikatet omfattar samtliga produkter och tjänster inom utveckling, försäljning, installation samt konsultation inom drift- och underhållssystem för fastigheter och tillverkningsindustri.

 

Vi levererar mjukvara och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar genom kontinuerlig dialog och lyhördhet, med ambitionen att skapa långsiktiga kundrelationer som utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.

Kvalitet uppnås genom effektivt lagarbete och medarbetarnas kontinuerliga vidareutveckling inom företagets kompetensområden.

 

Genom ständig förbättring, analys av våra externa och interna frågor samt våra intressenters krav utvecklar vi kvalitetsledningssystemet mot ökad kundtillfredsställelse och effektivitet.

 

Vi följer gällande lagstiftning som berör vår och våra kunders verksamheter genom de system och tjänster som levereras.

Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

ISO 9001 logo

REFERENSER:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate