en

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

VI SÄNKER DINA DRIFTSKOSTNADER

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

OPTIMERA DIN ENERGIFÖRBRUKNING

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

Fastighetssystem för drift, underhåll energiuppföljning och projektuppföljning.

Med Avectors fastighetssystem optimeras arbetsflödet, värdet på fastigheten ökar och kundnöjdheten förbättras. Med smarta funktioner för drift och underhåll kan man enkelt planera för både korta och långa underhållsinsatser. Med våra planerings- och uppföljningsverktyg skapar ni en smartare verksamhet med ett bättre arbetsflöde, effektivare energianvändning och får därmed andra fördelar som tids- och kostnadsbesparingar.

  • V3i – ett komplett fastighetssystem som fokuserar på drift och underhåll. Kan kompletteras med våra moduler för bostad och industri.
  • Av Energy – marknadens modernaste energiuppföljningssystem.
  • Av Core – sömlösa kopplingar mellan olika system.

Med Avector får ni ett av de bästa fastighetssystemen för drift, underhåll och uppföljning men också en möjlighet att anlita våra professionella och serviceinriktade konsulter. Vi hjälper till från start till mål.

Kontakta oss

Ring oss på 0431-40 25 90 eller fyll i era uppgifter för en kostnadsfri konsultation och demo av vårt fastighetssystem.

 

 ENERGIUPPFÖLJNING

Energiuppföljning

Läs mer

 PROJEKTUPPFÖLJNING

Projektuppföljning

Läs mer

Bättre flow i dina underhållsinsatser

På Avector är vi specialiserade inom Proptech (property technology), där vi i huvudsak fokuserar på tekniska lösningar kopplade till fastighetsbranschen. Alltid i nära dialog med näringslivet och med högsta prioritet på användarvänlighet och kundnytta. Med tjugo års branscherfarenhet vet vi vad som gäller på fältet. Det innebär skräddarsydda lösningar som ger dig möjlighet att agera proaktivt och planera dina insatser, med stora besparingar i tid och resurser.

 

Rätt systemstöd är en viktig del, men inte hela lösningen. Vårt ansvar sträcker sig längre till bara själva leveransen, vi tar ansvar hela vägen från behovsanalys, inventering, processoptimering och driftsättning – till implemetering, utbildning och uppföljning. Med oss som teknikpartner tar du ett stort kliv framåt mot en kostnadseffektiv optimerad förvaltning.

 

Våra utvecklingsprojekt tar avstamp i vår vision: att bygga morgondagens system för hantering av fastigheter. Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder arbetar vi oförtröttligt på att utveckla nya innovationer som gör din tillvaro enklare, smidigare och lönsammare.

Flödesschema arbetsinsats - Avector