en
Stoppa energitjuvarna i fastigheterna

Hur mycket energi som går åt i en fastighet och vad detta kostar beror på många saker; storlek, användningsområde, väder och hur energieffektiv den är för att nämna några. För att ta reda på det behöver man mäta, analysera och jämföra olika fastigheter och det är först då man kan hitta och fokusera på rätt fastigheter och hitta lämpliga åtgärder.

 

Grundförutsättningarna för en effektiv energiuppföljning För att kunna strukturera upp och hålla reda på all information och data behövs ett systemstöd som innehåller ett anläggningsregister och en lista över vilka mätpunkter och försörjningsmedia som driver de olika fastigheternas energi- och vattenförbrukning.

När stommen i systemet är satt behöver man med jämna intervaller samla in mätaravläsningar för att kunna se den verkliga förbrukningen och här går trenden mot hel- eller halvautomatiska insamlingsmetoder, t ex via Internet, radioinsamling eller uppkopplade mobila lösningar.

 

Med statistik kommer kunskap För att på ett rättvist sätt kunna bedöma om förbrukningen är rimlig behöver man sedan normalårskorrigera den energin som går åt till uppvärmning och jämföra förbrukningen mellan år och fastigheter.

Förbrukningsstatistiken ligger till grund för prognos, budget, analys och energibesparingsåtgärder. Prognosen baseras på tidigare års förbrukning och med den går det att beräkna vad energin ungefär kommer kosta. Synliggörs detta, är det även enklare att motivera åtgärder och investeringar för att minska förbrukningen.

 

AV Energy är ett systemstöd för energiuppföljning som underlättar vid insamling, samt att strukturera och presentera data för just detta ändamål.

 

Läs mer här

REFERENSER:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate