en

FASTIGHETSSYSTEM FÖR DRIFT & UNDERHÅLL, ENERGIUPPFÖLJNING & IWMS

Fyll i din e-post nedan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att sänka och optimera dina drift- & energikostnader.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att Avector får kontakta dig gällande produkter och erbjudanden.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

FASTIGHETSSYSTEM DRIFT & UNDERHÅLL

FYLL I DIN E-POST NEDAN SÅ BERÄTTAR VI MER OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG ATT SÄNKA OCH OPTIMERA ERA KOSTNADER OCH OPTIMERA DRIFTEN.

 

 ENERGIUPPFÖLJNING

Energiuppföljning

Läs mer

 

PROJEKTUPPFÖLJNING

Projektuppföljning

Läs mer

Bättre flow i dina underhållsinsatser

På Avector är vi specialiserade inom Proptech (property technology), där vi i huvudsak fokuserar på tekniska lösningar kopplade till fastighetsbranschen. Alltid i nära dialog med näringslivet och med högsta prioritet på användarvänlighet och kundnytta. Med tjugo års branscherfarenhet vet vi vad som gäller på fältet. Det innebär skräddarsydda lösningar som ger dig möjlighet att agera proaktivt och planera dina insatser, med stora besparingar i tid och resurser.

 

Rätt fastighetssystem är en viktig del, men inte hela lösningen. Vårt ansvar sträcker sig längre till bara själva leveransen, vi tar ansvar hela vägen från behovsanalys, inventering, processoptimering och driftsättning – till implementering, utbildning och uppföljning. Med oss som teknikpartner tar du ett stort kliv framåt mot en kostnadseffektiv optimerad förvaltning.

 

Våra utvecklingsprojekt tar avstamp i vår vision: att bygga morgondagens system för hantering av fastigheter. Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder arbetar vi oförtröttligt på att utveckla nya innovationer som gör din tillvaro enklare, smidigare och lönsammare.

Flödesschema arbetsinsats - Avector