en

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

VI SÄNKER DINA DRIFTSKOSTNADER

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

OPTIMERA DIN ENERGIFÖRBRUKNING

VI EFFEKTIVISERAR DITT UNDERHÅLL

 

 ENERGIUPPFÖLJNING

Energiuppföljning

Läs mer

 

PROJEKTUPPFÖLJNING

Projektuppföljning

Läs mer

Bättre flow i dina underhållsinsatser

På Avector är vi specialiserade inom Proptech (property technology), där vi i huvudsak fokuserar på tekniska lösningar kopplade till fastighetsbranschen. Alltid i nära dialog med näringslivet och med högsta prioritet på användarvänlighet och kundnytta. Med tjugo års branscherfarenhet vet vi vad som gäller på fältet. Det innebär skräddarsydda lösningar som ger dig möjlighet att agera proaktivt och planera dina insatser, med stora besparingar i tid och resurser.

 

Rätt fastighetssystem är en viktig del, men inte hela lösningen. Vårt ansvar sträcker sig längre till bara själva leveransen, vi tar ansvar hela vägen från behovsanalys, inventering, processoptimering och driftsättning – till implementering, utbildning och uppföljning. Med oss som teknikpartner tar du ett stort kliv framåt mot en kostnadseffektiv optimerad förvaltning.

 

Våra utvecklingsprojekt tar avstamp i vår vision: att bygga morgondagens system för hantering av fastigheter. Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder arbetar vi oförtröttligt på att utveckla nya innovationer som gör din tillvaro enklare, smidigare och lönsammare.

Flödesschema arbetsinsats - Avector