Avector AB kvalitetscertifierade

Avector AB uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001:2008. Certifikatet omfattar hela verksamhetens produkter och tjänster inom utveckling, försäljning, installation samt konsultation inom drift- och underhållssystem för fastigheter och tillverkningsindustri. 

Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet anpassas verksamheten löpande och kundtillfredsställelsen ökar. Genom kontinuerlig dialog mellan kund, användare och medarbetare skall användarvänlighet ökas och en behovsanpassad utveckling och en ständig förbättring av våra produkter ske.

Logga in